Finders keepers

Jag hade bestämt mig för att röja upp i källarförrådet, ut med det gamla och förhoppningsvis inte in med så mycket nytt. När jag senare släpade bort bråten till grovsoprummet står dom där: Två papperskassar fulla med sprit. En del oöppnat en del halvdrucket men sprit lika så och frågan uppstår: Vem slänger sprit? Är det någon avdankad alkis som fått nog? Som funnit frälsning och gett upp sina kära flaskor? Eller kanske har någon dött? Hur det än må vara så är spriten nu i min ägo och jag tackar artigt för denna fina gåva. Och var det inte passande så säg, att jag dagen till ära var iklädd min soprums-tischa från Stadsmissionen.  

 

 

 


Att segla i motvind

"Bry dig inte om hur många som ger dig medhåll, utan vilka"

Detta citat formulerade jag själv för några minuter sedan. Det kan tyckas högdraget, dels att citera sig själv, dels citatets innebörd. Det ligger implicit att folket, massan, den stora skaran av gemene män och kvinnor skulle vara dumma. Men jag finner ändå ro genom en viss samhörighet med herrar som August Strindberg och François-Marie Arouet även känd som Voltaire. Med dem på min sida känns vägen trygg om än smal.    


Extraordinär

Alltså helt jävla vanlig?

Välj då? Hur ska du ha det egentligen!

Autonomi, en omöjlighet, en idealistisk dröm, en filosofisk kvarleva som inte är värdig den moderna människans tankar. Men ändå längtar många efter friheten, en sannare frihet än den vi tycks ha idag. För redan idag kan vi gå emot all sans och balans och välja fritt. Vi kan utan betänkligheter störta oss in i frihetens förlovade land. Men vi som fortfarande har våra huvuden någotsånär intakta väljer inte fritt. Vi väljer det som verkar lämpligast, bekvämmast, det som gagnar oss eller om allt annat fallerar, det mest rationella. Men överallt får man höra att man gjort ett val. Du kan välja att gå gymnasiet. Sedan kan du välja att gå en högre utbildning. Du väljer själv om din utbildning kommer leda till jobb eller inte. Om du valt en utbildning som leder till jobb kan du välja att arbeta. Du kan välja att hyra en lägenhet. Du kan välja att bli vräkt eftersom du valt att inte betala hyran. Du kan välja att köpa ett busskort för sjuhundra kronor. Om du är hungrig kan du välja att äta. Du väljer själv om du vill ha vanlig Cola eller Cola light. Du väljer själv om du vill leva eller inte. Det är ingen som tvingar dig. 

Medlidande

Lidande kan te sig som något mänskligheten ständigt kämpar mot, samtidigt som motsatsen gör sig påmind, då vi älskar att gotta oss i just lidande. Jag kan dra det så långt att vi inte kan leva utan lidande. Andras förstås. Som en smädande kontrast till vår egen lycka, alternativt som en tröstande bekräftelse på att åtminstone någon där ute har det sämre. Men vi lider ju åtminstone med de lidande, är det inte så? Är det inte det som är det viktiga. Att vi fyller våra liv till bredden med andra människors lidande. Att vi läser om det, tittar på det, på avstånd. Att vi fascineras och engageras. Det finns bara en hake. Lidandet måste vara av rätt sort, det duger inte med vadsomhelst. Det måste ha en påfallande grovhet. Inget vardagligt trivialt lidande, det gör oss bara påminda om vårat eget. Nej, det ska vara lidande av en annan kaliber, högkulturellt lidande. Lidande som följer den klassiska dramaturgiska modellen. Små svarta svältande barn, ensamma vanvårdade åldringar eller kanske en tonårstjej som överlevt ett misslyckat självmordsförsök. Jag stannar där, innan bilderna går över till ledsna kattungar som fått en träflisa i tassen. Men är ditt lidande av rätt sort kan du kapitalisera på det: Du kan turnera med ditt lidande, ställa ut ditt lidande, du kan stoppa ditt lidande i andra människors bokhyllor. Det vill säga om ditt lidande är av rätt sort? 

Inte det där tysta pinsamma lidandet som du och jag går och bär på. Nej inte det, dölj det, göm det så att ingen ser. Men om ditt lidande är värdigt att visas upp för massorna så för all del lid, lid som du aldrig gjort något annat och du kommer att bli belönad.

RSS 2.0